20 stycznia każdego roku

20 stycznia każdego roku to terminy wyboru lub zmiany sposobu opłacania podatku dochodowego na rok 2011. Podatnicy, którzy w przewidzianym czasie nie złożą stosownych oświadczeń, będą opłacać zaliczki na podatek w formie, którą stosowali w ubiegłym roku.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność gospodarczą, do 20 stycznia każdego roku mogą zmienić zasady opodatkowania przez złożenie oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym. Zadeklarowana zmiana będzie miała skutek od nowego roku podatkowego. Wybranej formy opodatkowania nie będzie można zmienić w trakcie danego roku. Jeśli podatnik nie zgłosi zmian, będzie ona obowiązywać także w latach następnych.


Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą powinni złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przed jej rozpoczęciem. Jeśli podatnik nie złoży oświadczenia, zastosowanie będą miały zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej (za 2011 r. będą to stawki 18% i 32%) z obowiązkiem odprowadzania składek do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 20. dnia tego miesiąca w wysokości zaliczki za listopad.

Czytaj więcej: 20 stycznia wybór formy opadatkowania